Om förbundet

Viktigt meddelande till ALLA körer i Gotlands Körförbund

Alla körer måste uppdatera sina kontaktuppgifter till Camilla Ahlberg ”ahlbergcamilla@hotmail.com”!

 

Gotlands Körförbund är en intresseorganisation för ett fyrtiotal körer och ca 1200 körsångare på Gotland.

Gotlands körförbund rymmer körer med såväl sakral som profan inriktning.

Förbundets verksamhet har till syfte:
– att arbeta för körmusikens utveckling och förnyelse
– att sammanföra på Gotland verksamma körer till såväl stiftskyrkosångs-högtider som till profankonserter
– att främja den sångliga verksamheten bland barn och ungdomar
– att genom kursverksamhet ge körledare och korister ökad kunskap och färdigher

Länkar till Riksförbunden
Sveriges Kyrkosångsförbund
Sveriges Körförbund

Medlemsavgiften
OBS! Medlemsavgiften 500:- inbetalas till Gotlands Körförbund
bankgiro 132-6248.
Viktigt att ni anger vilken kör som betalar!