Om förbundet

 

Gotlands Körförbund är en intresseorganisation för ett fyrtiotal körer och ca 1200 körsångare på Gotland.

Gotlands körförbund rymmer körer med såväl sakral som profan inriktning.

Förbundets verksamhet har till syfte:
– att arbeta för körmusikens utveckling och förnyelse
– att sammanföra på Gotland verksamma körer till såväl stiftskyrkosångs-högtider som till profankonserter
– att främja den sångliga verksamheten bland barn och ungdomar
– att genom kursverksamhet ge körledare och korister ökad kunskap och färdigher

Länkar till Riksförbunden
Sveriges Kyrkosångsförbund
Sveriges Körförbund

Medlemsavgiften
OBS! Medlemsavgiften 500:- inbetalas till Gotlands Körförbund,
de som också vill vara med i Sveriges kyrkosångsförbund betalar 100 kronor extra per kör.

Individuellt medlemskap 100kr (utan rösträtt vid årsmötet)

bankgiro 132-6248.
Viktigt att ni anger vilken kör som betalar!

Medlemsrabatter

  • Wessman & Petterson 15% rabatt på böcker och pappersvaror
  • iVisby – ger 15% rabatt på trycksaker
  • Hotell S:t Clemens – körens gäster får 10% rabatt
  • Företagsspecialisten – körer får köpa T-skirt med tryck för 200 kr

Företagen har en medlemslista på körer och för att få rabatten talar man om vilken
kör det gäller.