Om förbundet

GKFs ordförande Karin Eklundh har fått tjänst som förbundsdirektör i Sveriges körförbund.
Vice ordf. Camilla Ahlberg tar vid fram till årsmötet i mars.

Gotlands Körförbunds årsmöte den 7 mars klockan 14 på Dalhems järnvägscafé.

Körsångardagen 2020 kommer att bli det 14 mars med Sanna & Sten Källman från kören Amanda.


Gotlands Körförbund är en intresseorganisation för ett fyrtiotal körer och ca 1200 körsångare på Gotland.

Gotlands körförbund rymmer körer med såväl sakral som profan inriktning.

Förbundets verksamhet har till syfte:
– att arbeta för körmusikens utveckling och förnyelse
– att sammanföra på Gotland verksamma körer till såväl stiftskyrkosångs-högtider som till profankonserter
– att främja den sångliga verksamheten bland barn och ungdomar
– att genom kursverksamhet ge körledare och korister ökad kunskap och färdigher

Länkar till Riksförbunden
Sveriges Kyrkosångsförbund
Sveriges Körförbund

Medlemsavgiften
OBS! Medlemsavgiften 500:- inbetalas till Gotlands Körförbund,
de som också vill vara med i Sveriges kyrkosångsförbund betalar 100 kronor extra per kör.

bankgiro 132-6248.
Viktigt att ni anger vilken kör som betalar!