2012

Gotlands körförbunds pris Årets kör

Gotlands körförbund delar för första gången 2013 ut priset ”Årets kör” till någon av de förtjänta gotländska körerna. Gotland är ju en körsjungande del av Sverige, kanske t o m den körtätaste.
Detta vill Gotlands körförbund uppmärksamma med att ”prisa” den kör som på något sätt utmärkt sig. Utmärkelsen ”Årets kör” har varit möjlig att genomföra tacka vare generösa bidrag från Samfälligheten Gotlands kyrkor, Gotlandsmusiken samt Wessmans musikförlag.

Priset skall tilldelas en kör på Gotland som på olika sätt inspirerar och sprider sångarglädje!
I inspiration och sångarglädje finns alla perspektiv på en bra kör, i detta förenas ambitiösa sångarinsatser och god gemenskap. Vår avsikt är att detta skall bli ett årligt pris

Vi har bett gotlänningarna att nominera kandidater till priset. Sista datum för nominering var 31 december och då hade följande körer nominerats:
-Stenkyrkakören
-FåröFröjd
-Wisby Allmänna Sångförening/Allmänna Sången
-Schola Cantorum Visbyiensis/Domkyrkans ungdomskör
-Campanakören
-Gotlands gosskör
-Burs pastoratskör

En jury bestående av Owe Ronström, Erik Skagerfelt och Gunnel Mauritzson har bedömt vilken kör som kommer att få priset 2013.

Juryn har idag beslutat att dela priset Årets kör till Stenkyrka kyrkokör samt till Gotlands gosskör med följande motivering:
Årets kör är en förtjänt kör som på något sätt utmärkt sig. Som skäl för utmärkelsen skall beaktas bredd, djup, förmåga att inspirera omgivningen, sångarglädje, ambitiösa sångarinsatser och god gemenskap.
Sju körer har nominerats och efter överläggningar fann juryn att särskilt två körer utmärkt sig. Juryn valde därför att dela priset, där den ena delen är Årets kör och den andra delen ett hedersomnämnande.

Årets kör
För:
en imponerande utveckling när det gäller såväl rekrytering av korister som musikalisk nivå och bredd
en entusiasmerande ledare
en körverksamhet med stor betydelse för bygden
har till Årets kör 2012 utsetts Stenkyrka kyrkokör.
Priset är en summa på 10 000 kr.
Ledare: Linn Smitterberg

Hedersomnämnande
Ett särskilt hedersomnämnande ges till Gotlands gosskör med motiveringen:
För en ambitiös och välbehövlig satsning på körsång för pojkar – från barnröst till vuxen mansröst.
Med hedersomnämnandet följer ett presentkort hos Wessmans förlag till en summa av 3000 kr.
Ledare: Brita Backlund Rödland.

Priset kommer att delas ut i samband med Gotlands körförbunds årsmöte i Väskinde kyrka den 23 mars kl 16:00 då båda körerna håller en liten konsert.