2016

Årets körer 2016

Profan kör
Sångsällskapet Nio Sångare
Dirigent Karin Eklundh

Sakral kör
Hoburgs pastoratkör
Dirigent Liv Stenström

Barn & ungdomskör
Gotlands Gosskör
Dirigent Britta Backlund Rödland