Årsmöte 2019

Kallelse till Gotlands Körförbunds årsmöte 2019

16 mars klockan 15.00 i Helge Andshuset, Norra Kyrkogatan i Visby

Motioner skall skriftligen vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Motioner med yttrande kan erhållas 1 vecka före årsmötet.

Kallelsen till årsmötet

Verksamhetsberättelse 2018

Bokslut 2018

Budget 2019