Årsmöte 2020

Nytt år och nya aktiviteter.

Härmed kallas du till Gotlands Körförbunds årsmöte den 7 mars klockan 14 på Dalhems järnvägscafé.

Dagordning och handlingar samt valberedningens förslag (vi kommer bl.a. att få ny ordförande) finns här från den 8 februari.
Motioner skall skriftligen vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.
Motioner med yttrande kan erhållas 1 vecka före årsmötet.

Välkommen att anmäla dig till Monica Sjögren senast 27 februari – monica.sjogren@sensus.se