Årsmöte 2022

Kallelse till Gotlands Körförbunds årsmöte

Välkomna den 26 mars klockan 15.00 till Hemse Folkhögskolas matsal.
Det bjuds på kaffe och smörgås förstås och sedvanliga förhandlingar.

Varje ansluten vuxenkör äger rätt att för varje påbörjat tiotal medlemmar utse ett ombud.

Motioner skall skriftligen inlämnas minst två veckor före årsmötet.

Anmälan till annabritta@vonschulman.se senast den 24 mars.