Corona

INFORMATION FRÅN GKF den 1 oktober 2021.

Särregleringen för körsång är hävt fr.o.m den 1 september. Samma
rekommendationer gäller nu för körsången, som för samhället i övrigt. 2-
metersregeln hävs alltså. Det innebär att samma rekommendationer om avstånd
gäller i körverksamheten som i samhället i övrigt.
Anledningen till hävningen är att det allmänna vaccinationsläget är gott. Med det
menas att tillräckligt många är fullvaccinerade i samhället för att skydda de mest
utsatta.
– Varje verksamhet ska göra en egen riskbedömning utefter den egna verksamhetens
förutsättningar.
– Max 300 i publik (sittande) tills annat anges. Deltagare/artister/kortiser är icke
medräknade i detta antal. Vad detta innebär för Advent, Lucia och Jul är upp till varje
organisation/förening/arbetsplats bedöma, genom en riskanalys.

Viktigt att veta i ev diskussioner om vaccinerade/icke vaccinerade korister: Det finns
ingen lag som kan reglera huruvida en medlem som inte är vaccinerad får delta i
verksamheten eller inte. Det betyder att körens medlemmar i laglig bemärkelse inte
måste vara fullvaccinerade för att få delta i verksamheten.

Behov av att läsa mera:
www.folkhalsomyndigheten.se

Med hopp om att ni kommer igång med er verksamhet – ni är saknade av koristerna
och ni gör ett viktigt och betydelsefullt arbete med era körer

Det kommer inte att bli någon traditionsenlig adventskonsert tillsammans med
Gotlandsmusiken detta år, vi får blicka framåt mot nästa år.
Förhoppningsvis blir det en kördag på det nya året, förmodligen i februari. Tanken är
att Sten och Sanna Källman skall komma. Deras besök 2020 fick med kort varsel
ställas in. Nu gör vi ett nytt försök!!

Vi har skapat en Messengergrupp för körledare, som skall fungera som ett forum där
körledare kan komma med tankar och idéer om vad som önskas av Gotlands
Körförbund.

Med vänlig hälsning,

Mats Hallberg
Ordf. Gotlands Körförbund