Corona

INFORMATION FRÅN GKF den 1 december 2021.

Hej
Nu har Gotlands körer fått vara tysta väldigt länge och vi kan bara hoppas på att vi nu
får fortsätta sjunga. GKFs aktiviteter har också fått ställas in. Men nästa år skall vi
förhoppningsvis kunna genomföra våra planer. Den inställda kördagen 2019 med
Sanna och Sten Källman skall förhoppningsvis kunna genomföras våren 2022!

Vi har startat en ny FB- grupp för Körledare på Gotland –tag kontakt med Linn Ahlqvist via FB som är administratör.

Senaste reglerna från FHM. Arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare som inte
använder vaccinationsbevis måste enligt förslaget vidta särskilda smittskyddsåtgärder:

  • Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
  • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt
    från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap
    uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller
    tillställningen dela upp sällskapet.

Behov av att läsa mera:
www.folkhalsomyndigheten.se

Med en önskan om en riktigt skön december med många julsånger!

Med vänlig hälsning,
Mats Hallberg
Ordf. Gotlands Körförbund