Covid 19

Körledare, körordförande, köransvarig!

Vi har nu fått direktiv från Folkhälsomyndigheten och Sveriges körförbund om hur körer skall kunna sjunga i höst, men det är inte alltid enkelt att hantera och besluta.
Vem ska ta ansvaret om vem som får sjunga?

Välkommen att diskutera, ge tips om och stöd i hur man kan hantera frågorna den

27 augusti kl 8.30 – 10.30 på Suderbys Herrgård.

Anmäl deltagande senast 25 augusti till annabritta@vonschulman.se

Kaffe och smörgås och stor lokal finns för oss.

Hälsningar
Styrelsen i Gotlands körförbund

länk till info om Covid-19
www.folkhalsomyndigheten.se