Info till körsångare

Kom och sjung in julen med Orsa spelmän, Tina Ahlin och Gotlandsmusiken!

Bästa körsångare och körledare i Gotlands Körförbund!

Här kommer en inbjudan till er alla att vara med och sjunga in julen tillsammans med Orsa spelmän, Tina Ahlin och Gotlandsmusiken! Fredag den 14 december kl.19.00 ger vi stor konsert tillsammans i Domkyrkan och Gotlands Körförbund samlar sina medlemmar till en stor kör i konserten. Det kommer bli en varm och minnesvärd upplevelse att sjunga tillsammans med några av rikets främsta musiker och vi kan garantera att julstämningen kommer ligga tät i vackra Domkyrkan.

Alla som vill vara med anmäler sig individuellt till Anna-Britta von Schulman på mail annabritta@clemenshotell.se, sista anmälningsdatum är 15 november.
När du eller ni gjort era individuella anmälningar så kommer Anna-Britta skicka ut noter och ljudfiler till de sånger som ska sjungas tillsammans med musikerna. Få gärna med så många som möjligt i din kör att dela denna upplevelse!

Har du ytterligare frågor så vänd dig till vår ordförande Karin Eklundh på mail karin.eklundh@gmail.com

Välkommen att sjunga in julen på vår vackra ö!

Varma hälsningar
Karin Eklundh
Ordförande Gotlands Körförbund

______________________________________________________________

Nedan följer all information för körsångare och körledare som vill vara med och sjunga!

Måndag 19 november kl.18.00-20.00
Körrepetition med Karin Eklundh där vi sjunger igenom och repeterar alla sånger som ska vara med på konserten. Lokal: Helge Andshuset, 2 trappor.

Måndag 3 december kl.18.00-20.00
Körrepetition med Karin Eklundh där vi sjunger igenom och repeterar alla sånger som ska vara med på konserten. Lokal: Helge Andshuset, 2 trappor.

Torsdag 13 december kl.18.00-20.00
Kör och musikerrepetition med Orsa spelmän, Tina Ahlin och Gotlandsmusiken. Lokal: Gotlandsmusiken, Vibble.

Fredag 14 december kl.16.30-ca 18.00
Repetition i Domkyrkan för kör och musiker

Kl.19.00 Konsert

 Övrig information:

 • Klädsel – rött, svart och vitt i valfri kombination.
 • Svart pärm.
 • Fika – ha med dig eget fika till repetition och inför konsert.
 • Det kostar inget att medverka på konserten, Gotlands körförbund står för omkostnader för instudering och lokaler.
 • Biljetter – se Gotlandsmusikens hemsida gotlandsmusiken.se
 • Noter och stämfiler för sångerna Nu klockorna ringa in, Om bland tusen stjärnor samt Nyårsönskan skickas ut vid anmälan till konserten, se repertoarlista nedan.
 • Övriga sånger; Jul, jul av Gustaf Nordqvist och Bered en väg för Herran i arrangemang av Anders Nyberg kan beställas via Wessmans förlag om sångerna inte redan finns i ert notbibliotek.
 • Ha med dig alla noter till repetitionerna.

Repertoar

 1. Nu klockor ringa in. Text och musik: Tina Ahlin – ljudfil bifogas
 2. Om bland tusen stjärnor. Text: Carl Love Almquist, musik: Tina Ahlin – ljudfil bifogas
 3. Nyårsönskan. Text och musik: Tina Ahlin. Arr: Åsa Sundstest – ljudfil bifogas
 4. Jul, jul. Text: Edvard Evers, Musik: Gustaf Nordqvist. Finns att lyssna på Spotify och Youtube
 5. Bered en väg för Herran. Trad. Arr: Anders Nyberg. Finns att lyssna på Spotify och Youtube

Välkommen att sjunga in julen tillsammans!

Informationsblad att skriva ut och ta med till kören!