Körer på Gotland

Vet du att Gotland förmodligen är Sveriges körtätaste område om man ser till antalet sångare per invånarantal. Det finns närmare 2000 barn, unga och vuxna som regelbundet sjunger i kör runt om på ön. Det betyder att 3-4% av alla gotlänningar sjunger i kör.

Det gotländska körlivet visar upp allt från klassiska kyrkokörer, gospelkörer, barnkörer, hembygdskörer, ungdomskörer, stora körer, små körer, damkörer, manskörer. Här finns körer som sjunger mer avancerad musik och här finns körer på grundläggande nivå och allt däremellan.

Här gör vi ett försök att lista alla Gotlands körer, saknar du någon?

Varmt välkomna att höra av er om ni har några frågor eller önskar bli medlemmar!

A7-ngarna Hanna Larsson, hanna.larsson@raa.se
Ad Fontes Dan Eiderfors, 072-712 27 10
adfontesgotland.se
Alla-kan-sjunga-kören
(Klintehamn)
Anki Holst, 070 753 45 66, anki.holst@icloud.com
Allmänna Sången Visby www.allmannasangenvisby.se
Alvensiskören Jenny Hellsing, 0498 48 06 27, jenny.hellsing@svenskakyrkan.se
Bungekören Emelie Stolpe Marklund,
0498-222711
Burs Pastoratskör Åsa Nilsson, 073 081 01 99
Campanakören www.campana.se
Campus Gotlands Kammarkör Jens Friis-Hansen, 0703-58 67 54
info@jensfriishansen.se,
Domkyrkans Oratoriekör Peter Alriksson peter.alrikson@svenskakyrkan.se
Equmeniakyrkan Västra Gotlands Kör Lena Gomér, 076 824 31 03, lenagomer@gmail.com
Fardhems Pastorats Kyrkokör
Anki Karlsson, 070-5217247 ankilojsta@hotmail.com
Forsakören Dan Eiderfors, 072-712 27 10
Fåröfröjd Emelie Stolpe Marklund 0498-222711
Gospelkören Gudskelov Ann Redner, 22 51 34, 070 247 52 41, redann@live.se
Gospelkören Kumbaya
Alma Hedlund Emilsson, 070 726 34 32, almahedlund@hotmail.com
Gothemkören Katarina Ridderstedt, 0498-22 27 14 katarina.ridderstedt@svenskakyrkan.se
Hoburgs Pastoratskör Liv Stenström, 073 730 56 35
Kräklingbo Manskör Anders Levin, anders@levingotland.se
Kören Cantus Stenkumla Linnea Tibell, linnea.tibell@svenskakyrkan.se
Loci Stella www.locistella.se
Pastoratskören Cikoria Erik Tibell 070-315 75 67
RK-Kören Per Farinder, 0703-488559 per.farinder@telia.com
Slitekören Matilda Ericsson, matilda.ericsson@svenskakyrkan.se
S:ta Maria Domkyrkokör Peter Alriksson, peter.alrikson@svenskakyrkan.se
Stenkyrka – Väskindekören Marie Sandell 072-512 27 12
Sångsällskapet NS www.niosangare.se
Valldraget Gun Pettersson, 070 726 60 61, 26 60 61
Visby Vokalensemble www.visbyvokalensemble.nu
Vänner & Bekanta Linn Nielsen 073-765 87 45, linn.nielssen@gotland.se
Wethakören Anne Westbergh, 073-0348643
Öronfröjd Kerstin Königslehner, kerstinkonig@telia.com
www.oronfrojd.one
Östergarns Kyrkokör Sofia Lilja, 076- 823 00 08

Barn-& ungdomskörer
Barn- & ungdomskörer på Gotland har ett kostnadsfritt medlemskap i Gotlands Körförbund.

Burs pastorats barnkör Åsa Nilsson, 073-081 01 99
Gotlands gosskör Britta Backlund Rödland, fambritta@telia.com
Visby Voices Maria Wessman 073-765 8600 maria.wessman-klintberg@gotland.se