Körer på Gotland

Vet du att Gotland förmodligen är Sveriges körtätaste område om man ser till antalet sångare per invånarantal? Det finns närmare 2000 barn, unga och vuxna som regelbundet sjunger i kör runt om på ön. Det betyder att 3-4% av alla gotlänningar sjunger i kör.

Det gotländska körlivet visar upp allt från klassiska kyrkokörer, gospelkörer, barnkörer, hembygdskörer, ungdomskörer, stora körer, små körer, damkörer, manskörer. Här finns körer som sjunger mer avancerad musik och här finns körer på grundläggande nivå och allt däremellan.

Här gör vi ett försök att lista alla Gotlands körer, saknar du någon?

Varmt välkomna att höra av er om ni har några frågor eller önskar bli medlemmar!

A7-ngarna Hanna Larsson, hanna.larsson@raa.se
Ad Fontes Dan Eiderfors, 076-147 66 79
adfontesgotland.se
Alla-kan-sjunga-kören
(Klintehamn)
Anki Holst, 070 753 45 66, anki.holst@icloud.com
Allmänna Sången Visby www.allmannasangenvisby.se
Alvensiskören Jenny Hellsing, 0498 48 06 27, jenny.hellsing@svenskakyrkan.se
Bungekören Emelie Stolpe Marklund,
0498-222711
Campanakören www.campana.se
Campus Gotlands Kammarkör Dan Eiderfors, 076-147 66 79
Domkyrkans Oratoriekör Peter Alriksson peter.alrikson@svenskakyrkan.se
Equmeniakyrkan Västra Gotlands Kör Lena Gomér, 076 824 31 03, lenagomer@gmail.com
Fardhems Pastorats Kyrkokör
Anki Karlsson, 070-5217247 ankilojsta@hotmail.com
Forsa Voices Dan Eiderfors, 072-712 27 10
Fårfiolerna Emelie Stolpe Marklund 0498-222711
Gospelkören Gudskelov Ann Redner, 22 51 34, 070 247 52 41, redann@live.se
Gospelkören
Grace Unity
Alma Hedlund Emilsson, 070 726 34 32, almahedlund@hotmail.com
Gothemkören Katarina Ridderstedt, 0498-22 27 14 katarina.ridderstedt@svenskakyrkan.se
Hoburgs Pastoratskör Anne Westberg
Kräklingbo Manskör Elke Unt 0498-260719 och 072-2210719
elke.unt@svenskakyrkan.se
Kören
Cantus Stenkumla
Linnea Tibell, linnea.tibell@svenskakyrkan.se
Loci Stella www.locistella.se
Pastoratskören Cikoria Erik Tibell 070-315 75 67
RK-Kören Per Farinder, 0703-488559 per.farinder@telia.com
Slitekören Matilda Ericsson, matilda.ericsson@svenskakyrkan.se
S:ta Maria Domkyrkokör Peter Alriksson, peter.alrikson@svenskakyrkan.se
Stenkyrka – Väskindekören Marie Sandell 072-512 27 12
Sångsällskapet NS www.niosangare.se
Valldraget Gun Pettersson, 070 726 60 61, 26 60 61
Visby Vokalensemble www.visbyvokalensemble.nu
Vänner & Bekanta ordförande Kiki Svartgren
070-567 03 11
Väskinde Gospel
Dan Eiderfors, 072-712 27 10
Wethakören Anne Westbergh, 073-0348643
Öronfröjd Kerstin Königslehner, kerstinkonig@telia.com
www.oronfrojd.one
Östergarns Kyrkokör Elke Unt 0498-260719 och 072-2210719
elke.unt@svenskakyrkan.se

Barn-& ungdomskörer
Barn- & ungdomskörer på Gotland har ett kostnadsfritt medlemskap i Gotlands Körförbund.

Candela Voces Jenny Hellsing  0498 480627
jenny.hellsing@svenskakyrkan.se
Gotlands gosskör Britta Backlund Rödland, fambritta@telia.com
Largimus

Jenny Hellsing  0498 480627
jenny.hellsing@svenskakyrkan.se
Nyckelpigorna
Dan Eiderfors, 072-712 27 10
Visby Voices Maria Wessman 073-765 8600 maria.wessman-klintberg@gotland.se
St Mary Gospel Alma Hedlund Emilsson, 070 726 34 32, almahedlund@hotmail.com
Sankta Maria barnkör Alma Hedlund Emilsson, 070 726 34 32, almahedlund@hotmail.com
Sankta Maria ungdomskör Alma Hedlund Emilsson, 070 726 34 32, almahedlund@hotmail.com