Barn och ungdomskörer

Baltic Voices
Ungdomskören för dig som har ambitioner och vill utveckla din musikaliska förmåga.
Anne D Hjellström, 070-018 53 26, anne.dungner@svenskakyrkan.se

Barnkören i Eskelhem/Tofta församling
För barn i åldrarna 6-11 år.
Barnen övar i två åldersgrupper: 6-8 år och 9-11 år på onsdagar kl.13-13.45 respektive 14.30-15.15 men sjunger upp tillsammans som en körgrupp
Anna Söderberg, 076-291 81 00, anna.e.soderberg@svenskakyrkan.se

Bruna Bönor
Flickkör i åldern 9-12 år, med blandad repertoar.
I den här kören får du sjunga både enstämmigt och i stämmor. Vi sjunger visor, musikal m.m. 2-3 gånger per termin uppträder kören, ibland själva, ibland tillsammans med andra.
Maria Wessman Klintberg, 073-765 8600 maria.wessman-klintberg@gotland.se

Burs pastorats ungdomskör
Från Åk 7-.
Åsa Nilsson, 073-081 01 99

Burs Barnkör
Åk 3-6.
Åsa Nilsson, 073-081 01 99
Årets Kör 2014

Campanellerna
6-12år, över i Endre bygdegård torsdagar

Domkyrkans Ungdomsgospelkör
15-25 år, övar onsdagar 16.30-17.30 i domkyrkans körsal​.
Körledare Alma Hedlund Emilsson

Gotlands gosskör
Två grupper 7-10 år och 11-uppåt. En mycket blandad repertoar – pop, visa, klassiskt, folkmusik, film/musikal. Gosskören är knuten till Stenkumla pastorat.
Britta Backlund Rödland, fambritta@telia.com

La Scalakören
Tjejkör från 14 år som sjunger flerstämmigt.
Maria Wessman Klintberg, 073-765 86 00. maria.wessman-klintberg@gotland.se

Miniorerna i Klinte
Barnkör 6-7 år.

Mininova
Barnkör 6-13år, Terra Nova kyrkan, Tisdagar kl 15-16
Körledare: Elisabeth Norrby och Katarina Persson.
Information & anmälan:Katarina, tel. 0498-20 68 72

Stånga-Burs Barnkör
Åk F-2,
Åsa Nilsson, 073-081 01 99

Schola Cantorum Visbyensis
framför 4-stämmig a cappella-repertoar.
Claes Holmgren, 070-655 81 45

Singing kids
6-8 år (förskola-åk 2).
Karolina Stenström

Sockerbeatarna
6-11 år gamla. Övning i prästgårdsflygeln onsdagar.

Kulturskolans körer
På kulturskolan finns även Visby Voices, Tonikakören, Barnkammarkören & Tarald
www.gotland.se