Manskörer

Kräklingbo Manskör
En manskör i tiden, ständigt på väg framåt.
Ledare Anders Levin anders@levingotland.se
Startade 1957

Sångsällskapet NS
Anrik manskör där hög musikalisk kvalitet och hjärtligt sällskapsliv förenas.
Bildades 1903
Ordf. Bjerne von Schulman, 070 527 12 44. Eller
Emil Flodin, sekreterare@niosangare.se
www.niosangare.se
Startade 1903

Tofta manskör – kören som stämmer in överallt!
Nils Olsson, 073-180 90 52, nilsmariaolsson@hotmail.com
Startade 1943