Årets Kör

Nominera i 3 klasser!

  • Profan kör
  • Kyrkokör
  • Barn & Ungdomskör

Syfte:
Att lyfta fram körsången på Gotland och uppmärksamma körer som på ett särskilt sätt har utmärkt sig.

Kriterier:
Priset skall tilldelas körer som på Gotland berör sin publik, utvecklas musikaliskt, är synliga i det Gotländska kulturlivet och rekryterar nya sångare. Priset kan endast delas ut till medlemmar i Gotlands Körförbund!

Nominering:
Nominering sker fram till 30 december. Förslaget skall motiveras.

Vinnande kör:
Offentliggörande av den vinnande kören sker i början på året.
Priset delas ut i samband med Gotlands Körförbunds årsmöte då körerna också håller en mindre konsert.

Jury:
Gotlands Körförbunds styrelse utser juryn.
Juryn ska bestå av tre personer.
Juryns beslut kan ej överklagas!

Bifoga en länk till YouTube-klipp eller liknande på körens framträdande!