2014

Årets kör är denna gång uppdelad i tre kategorier. Profan kör, Sakral kör och Barnkör.
Priset har i år tilldelats dessa körer! Juryns motivering lyder!

Profan kör: Loci Stella
Loci Stella har under de tjugo år som Gudrun Wessman lett kören utvecklats från en liten kyrkokör till en fullstor kammarkör av hög kvalitet med bred repertoar alltifrån Vivaldi, Jesus Christ Superstar till svensk körlyrik. De senaste konserterna har kören sjungit allt material utantill. Sådan ambition imponerar. Nya grepp som att bjuda in berömda solister som Py Bäckman och Philip Jalmelid gör att körverksamheten nås av ännu fler. Loci Stella sprider en varm sångarglädje.

Sakral kör: Cantus
Kyrkokören Cantus i Stenkumla pastorat har utsetts till Årets sakrala kör. Cantus är en nyfiken och aktiv kör som under ledning av körledaren Anne Dungner Hjellström iscensatt flera större körevenemang under 2014. I samarbete med både gotlandskörer och gotlandsmusiker har Cantus och Anne Dungner Hjellström framfört verket Änglabud, kören har genomfört en körresa till Falun samt bl.a. framfört Faurés Requiem.  Cantus utvecklas ständigt under Anne Dungner Hjellströms inspirerande ledning och medvetna val av repertoar, medlemsantalet i kören ökar och Cantus utgör en viktig del i det gotländska körlivet.

Barnkör: Burs pastorats barnkör
Burs pastorats barnkör har med målmedvetet och entusiastiskt arbete av dess ledare Åsa Nilsson framträtt i sin närmiljö och utanför socknens gränser, som i Hemse på Iliansgården och på Wisby Strand. En bred repertoar av både sakral musik, Alice Tegnérvisor till musikal har fått barnen att växa i musiken.