2016

Årets körer 2016

Profan kör
Sångsällskapet Nio Sångare
Dirigent Karin Eklundh
NS är en kör som vårdar och odlar den traditionella manskörtraditionen samtidigt som den söker nya uttryck och nya vägar i syfte att beröra sin publik. Med produktion ”NS goes Rauk ” hösten 2016 tillsammans med bröderna Rongedal, lyckades NS fylla Wisby Strand. Detta är ett bevis på att kören jobbar långsiktigt och professionellt och utvecklar det Gotländska körlivet. Detta är också ett bevis på att körens ledare Karin Eklundh vågar satsa stort och med djup kunskap om körledarskap, vokalteknik och många års erfarenhet lyckas hon utveckla och inspirera såväl körsångare som publik.
NS är en kör som aktivt arbetar med rekrytering av nya sångare och lyckas ständigt fånga nya, yngre sångare.

Sakral kör
Hoburgs pastoratkör
Dirigent Liv Stenström

Barn & ungdomskör
Gotlands Gosskör
Dirigent Britta Backlund Rödland