2013

Gotlands körförbunds pris Årets kör

Juryn har vid sitt sammanträde 11 februari 2014 enhälligt beslutat att utse Visby vokalensemble till årets kör, med hänvisning till att Visby vokalensemble:

  • på ett kreativt sätt tagit plats i det gotländska körlivet;
  • visar upp betydelsen av kontinuitet, parad med en stark vilja till utveckling
  • demonstrerar vilja att beröra sin publik genom att i en uppmärksammad föreställning utnyttja alla de vokala uttrycksmedel som står till buds i en kör.

Visby 11 februari 2014
För Gotlands körförbund: Owe Ronström, Anne Dungner, Erik Skagerfält

Priset kommer att delas ut vid Gotlands körförbunds årsmöte 29 mars 2014