2015

Årets Körer 2015!

Profan kör
Visby Allmänna Sången
Dirigent, Mats Hallberg
Juryns motivering:
Allmänna sången är en tung traditionsbärare i det Gotländska Körlivet. Trots sin höga ålder lyckas kören kombinera det traditionella med nytänkande och kreativa idéer. Körens ledare har sedan 1995 varit Mats Hallberg. I samarbete med körens styrelse har han producerat ett antal konserter där kören har visat på stor bredd i repertoarval och också vågat prova nya musikaliska samarbeten.
Mats Hallbergs förmåga att arrangera välklingande körarrangemang har varit en stor tillgång både för Allmänna Sången och det Gotländska Körlandskapet i övrigt. En ständig vilja att förmedla och beröra  sin publik  både med  sång och sceniska framställande är kännetecken för Allmänna Sången som gör dem till årets Profana Kör 2015.

Sakral kör
Domkyrkans Oratoriekör
Dirigent, Claes Holmgren
Juryns motivering:
Visby Domkyrkas Oratoriekör har i många år varit och är också en viktig kulturbärare för hela Gotland.  Kören rekryterar sångare från hela ön och har en stor åldersspridning bland medlemmarna. Vid Oratoriekörens framföranden är Domkyrkan alltid välbesökt vilket är ett bevis på att kören berör och engagerar en stor lyssnarskara på Gotland
Under ledning av Domkyrkoorganist Claes Holmgren,vårdar och utvecklar kören det klingande kulturarvet med att framföra de stora kyrkomusikaliska verken tillsammans med  professionella musiker. Ett kontinuerligt, enträget arbete med vokalteknik, körklang och inte minst det musikaliska uttrycket gör att Visby Domkyrkas Oratoriekör är en värdig mottagare av  titeln ”Årets Kyrkokör” 2015.

Barn & Ungdomskör
Visby Voices
Dirigent, Maria Wessman Klintberg
Juryns motivering:
Visby  Voices  är en förhållandevis ny  ungdomskör på Gotland. Kören består av flickor i yngre tonåren och har på kort tid utvecklats till en säker och kvalitetsmedveten kör.
Körens ledare Maria Wessman har stor kunskap, insikt och lång erfarenhet om hur man utvecklar unga flickröster, vilket ger resultat i form av en vacker körklang, ren intonation och också möjlighet för varje sångare att utvecklas individuellt i form av små solistuppdrag.
Körens repertoar spänner från visa och pop till klassisk där den unga röstens möjligheter och begränsningar alltid står i fokus för de repertoarval ledaren gör.  I en tid då färre och färre unga sjunger i kör vill juryn särskild uppmärksamma denna ungdomskör som bevisar att det är möjligt båda att beröra och fånga ungdomar med ett kvalitetsmedvetet och röstvårdande  arbete.